Employer Branding

Ikke for å snakke ned det norske språk, men «arbeidsgiver-merkevarebygging» høres ikke like snasent ut.

Allikevel gir det et ganske godt bilde av hva «Employer Branding» egentlig dreier seg om. Der hvor «tradisjonell» merkevarebygging litt enkelt sagt handler om hvordan man bygger opp produkter og tjenester til å skape økt verdi for bedriften, har employer branding fokus på hvordan menneskene skaper økt verdi.

 

Eller kanskje enda tydeligere hvis vi snur det på hodet - hvordan bedriften kan skape økt verdi for alle de menneskene som hver dag møter opp på jobb.

 

Et godt omdømme og rykte er nøkkelen enten dere skal tiltrekke dere nye talenter eller bidra til å holde på de gode hodene som allerede er hos dere. Dette er imidlertid et arbeid som må gjøre kontinuerlig og over tid. Vi i Plus knytter derfor employer branding aktiviteter opp mot deres overordnede strategi og bruker velprøvde virkemidler som for hvordan vi kan synliggjøre nettopp hva det er som gjør at stjernene skal velge å komme til dere. Et lite hint: Det handler om god historiefortelling.