top of page
Få med deg menneskene til målet

- Organisasjonsutvikling som varer

Uten engasjerte mennesker på laget, kommer du ikke langt. Dette er ingen hemmelighet. En organisasjon med engasjerte ansatte, som er med på selskapets strategi, gir økt lønnsomhet. 

I Plus er vi er eksperter på å øke lønnsomheten ved å engasjere organisasjoner, skape samhold og sørge for at alle på laget trekker i samme retning.

Plus

plus-people3.png

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det

Vår metode

01.

Research og analyse

Vi gjør innledende undersøkelse med dere og blir enige om hva som er både startpunktet og målet. Hvor trykker skoen...

02.

Ambassadører og konsept

Sammen med nøkkelpersoner hos dere jobber vi ut både konsept og planlagte virkemidler, gjerne i et engasjerende workshopformat. Blir det plaster eller nye sko...

03.

Gjennomføring og feiring

Vi gjennomfører det planlagte løpet, dokumenterer alt vi kan på film underveis og ikke minst så feirer vi når vi når avtalte milepæler. 

bottom of page