PLUS(S)

Verdier som virker

Verdien av verdier er sporbar helt ned til organisasjonens økonomiske resultater. Plus er eksperter på å få folk til å utvikle verdibaserte vaner som gir kulturen og bunnlinjen et løft. Vi bruker teknologi som støtte.

PLUS(S)

Verdier som virker

Verdien av verdier er sporbar helt ned til organisasjonens økonomiske resultater. Plus er eksperter på å få folk til å utvikle verdibaserte vaner som gir kulturen og bunnlinjen et løft. Vi bruker teknologi som støtte.

En effektiv bedriftskultur kan bety 25% økt effektivitet og resultat sammenlignet med konkurrenter med lav fokus på kultur og kjerneverdier

James Heskett, The Culture Cycle (2015)

VALGENE

Verdiene som kompass

"Jeg ønsker meg en oppskrift på hvordan å få medarbeiderne mine til å gjøre de rette valgene. Hver eneste gang....."

MENNESKENE

Rekruttering og turnover

"Å rekruttere feil mennesker er både dyrt og lite produktivt. Og så ønsker vi selvsagt å beholde de beste her hos oss."

TRØKKET

Motivasjon og engasjement

"Det gjør noe med oss når vi alle føler vi er del av den samme reisen mot det store målet."

THE BRAND

Differensering av merkevaren

"Stolte medarbeidere som skryter av bedriften de jobber for i all offentligheten er det ultimate målet!"

VALGENE

Verdiene som kompass

"Jeg ønsker meg en oppskrift på hvordan å få medarbeiderne mine til å gjøre de rette valgene. Hver eneste gang....."


MENNESKENE

Rekruttering og turnover

"Å rekruttere feil mennesker er både dyrt og lite produktivt. Og så ønsker vi selvsagt å beholde de beste her hos oss."


TRØKKET

Motivasjon og engasjement

"Det gjør noe med oss når vi alle føler vi er del av den samme reisen mot det store målet."


THE BRAND

Differensering av merkevaren

"Stolte medarbeidere som skryter av bedriften de jobber for i all offentligheten er det ultimate målet!"

Purpose and value driven organizations outperformed the general marked and comparison companies by 15:1 and 6:1 respectively 1)

VERDIER SOM KOMPASS

PlusCulture gir deg verktøyet som veileder medarbeiderne til å ta de rette valgene.

På hvilken måte?

 

Verdier gir alle medarbeiderne grunnlag for å gjøre jobben sin til det beste for selskapet. Kjenner medarbeiderne verdiene godt kan de fatte riktige beslutninger på egen hånd basert på verdiene, og ikke bare på «regler de skal følge».

 

Verdiene skaper dermed grunnlag for delegering og raskere beslutningsprosesser og er er således til stor hjelp for ledere når beslutninger skal fattes og når folk skal ledes.

 

Verdier skaper rollemodeller, som bidrar til å korrigere den kollektive oppførselen til medarbeiderne i selskapet.

 

Et enkelt eksempel man kan tenke seg er et selskap med verdien «Presisjon» og hvordan en solid forankring og etterlevelse av denne verdien påvirker for eksempel punktlighet eller produktkvalitet på en positiv måte.

Purpose and value driven organizations outperformed the general marked and comparison companies by 15:1 and 6:1 respectively 1)

VERDIER SOM KOMPASS

PlusCulture gir deg verktøyet som veileder medarbeiderne til å ta de rette valgene.

På hvilken måte?

 

Verdier gir alle medarbeiderne grunnlag for å gjøre jobben sin til det beste for selskapet. Kjenner medarbeiderne verdiene godt kan de fatte riktige beslutninger på egen hånd basert på verdiene, og ikke bare på «regler de skal følge».

 

Verdiene skaper dermed grunnlag for delegering og raskere beslutningsprosesser og er er således til stor hjelp for ledere når beslutninger skal fattes og når folk skal ledes.

 

Verdier skaper rollemodeller, som bidrar til å korrigere den kollektive oppførselen til medarbeiderne i selskapet.

 

Et enkelt eksempel man kan tenke seg er et selskap med verdien «Presisjon» og hvordan en solid forankring og etterlevelse av denne verdien påvirker for eksempel punktlighet eller produktkvalitet på en positiv måte.

REKRUTTERING OG TURNOVER

Det som til slutt skiller deg fra konkurrentene er menneskene som jobber for deg.

PlusCulture hjelper deg med å sette verdiene i fokus slik at du får den rette sammensetningen av mennesker.

 

Bygger man en sterk bedriftskultur basert på verdier og solid forankring i hele organisasjonen sender man tydelige signaler om hva bedriften står for og hva man kan forvente som ansatt.

 

Resultatet av dette er at man sikrer mer dedikerte medarbeidere, man beholder de man ønsker å beholde og man tiltrekker seg de rette nye talentene.

 

Til sammen er disse elementene med på å påvirke bunnlinjen til bedriften i stor grad.

50%

mener kulturen er ekstremt viktig når de skal velge arbeidsgiver 2)

50%

mener kulturen er ekstremt viktig når de skal velge arbeidsgiver 2)

REKRUTTERING OG TURNOVER

Det som til slutt skiller deg fra konkurrentene er menneskene som jobber for deg.

PlusCulture hjelper deg med å sette verdiene i fokus slik at du får den rette sammensetningen av mennesker.

 

Bygger man en sterk bedriftskultur basert på verdier og solid forankring i hele organisasjonen sender man tydelige signaler om hva bedriften står for og hva man kan forvente som ansatt.

 

Resultatet av dette er at man sikrer mer dedikerte medarbeidere, man beholder de man ønsker å beholde og man tiltrekker seg de rette nye talentene.

 

Til sammen er disse elementene med på å påvirke bunnlinjen til bedriften i stor grad.

7

billioner dollar er det urealiserte potensialet som ligger i fullt ut engasjerte medarbeidere 3)

VERDIER SKAPER TRØKK

Motiverte og engasjerte medarbeidere skaper bedre resultater.

Det er faktisk så enkelt.

 

Når et selskap tydelig etterlever sine kjerneverdier er dette med på å påvirke hvor engasjerte og motiverte medarbeiderne kjenner seg.

 

Flere undersøkelser peker videre på at engasjement blant medarbeiderne har en positiv effekt på områder som for eksempel produktivitet, arbeidsmiljø og kundetilfredshet.

 

En nøkkelfaktor er å føle seg del av noe som er større en seg selv - en misjon ("a mission"). Kjerneverdiene reflekterer hva selskapet står for og viser hvordan hver enkelt ansatt kan bidra til å realisere selskapets visjon.

7

billioner dollar er det urealiserte potensialet som ligger i fullt ut engasjerte medarbeidere 3)

VERDIER SKAPER TRØKK

Motiverte og engasjerte medarbeidere skaper bedre resultater.

Det er faktisk så enkelt.

 

Når et selskap tydelig etterlever sine kjerneverdier er dette med på å påvirke hvor engasjerte og motiverte medarbeiderne kjenner seg.

 

Flere undersøkelser peker videre på at engasjement blant medarbeiderne har en positiv effekt på områder som for eksempel produktivitet, arbeidsmiljø og kundetilfredshet.

 

En nøkkelfaktor er å føle seg del av noe som er større en seg selv - en misjon ("a mission"). Kjerneverdiene reflekterer hva selskapet står for og viser hvordan hver enkelt ansatt kan bidra til å realisere selskapets visjon.

MERKEVAREN

Verdiene danner grunnlaget for hvordan du fremstår i markedet.

Med fremveksten av sosiale medier blir selskaper i dag ekstremt synlige. Merkevarer påvirkes gjennom alle måter selskaper omtales på, også av hvordan medarbeiderne har det på jobb.

 

Det er mer og mer vanlig i dag å se på kultur og merkevare som to sider av samme sak, og man ser tydelige sammenhenger mellom en sterk merkevare og solid kultur basert på godt fundamenterte verdier.

 

PlusCulture hjelper din bedrift i å fremstå som tydelig og legger til rette for at man kan bygge solide og langsiktige relasjoner med kunder, leverandører og partnere.

80%

av Fortune 100-selskapene snakker høyt i offentligheten om sine verdier 4)

80%

av Fortune 100-selskapene snakker høyt i offentligheten om sine verdier 4)

MERKEVAREN

Verdiene danner grunnlaget for hvordan du fremstår i markedet.

Med fremveksten av sosiale medier blir selskaper i dag ekstremt synlige. Merkevarer påvirkes gjennom alle måter selskaper omtales på, også av hvordan medarbeiderne har det på jobb.

 

Det er mer og mer vanlig i dag å se på kultur og merkevare som to sider av samme sak, og man ser tydelige sammenhenger mellom en sterk merkevare og solid kultur basert på godt fundamenterte verdier.

 

PlusCulture hjelper din bedrift i å fremstå som tydelig og legger til rette for at man kan bygge solide og langsiktige relasjoner med kunder, leverandører og partnere.

1) Jim Collins & Jerry Porras, Built to Last  (2004)

2) Jobvite (2018)

3) Gallup (2017)

4) Fortune 100

Organisasjonens fulle potensiale nås gjennom verdier som virker.

PlusCulture har verktøyene som bygger kultur og gjør verdidrevne handlinger til gode vaner.

Organisasjonens fulle potensiale nås gjennom verdier som virker.

PlusCulture har verktøyene som bygger kultur og gjør verdidrevne handlinger til gode vaner.

Hei, du se her... Vil du være med oss å skape verdens beste arbeidsplasser? Les mer her!