E-læring / Kurs / Masterclass

Vi i Plus er overbevist om at «enkeltpersoners utvikling» skal ha en ferdigutfylt plass på listen over bedriftens årlige prioriteringer. Det å finne de rette personene, men også legge til rette for at de utvikler seg videre, danner grunnmuren i enhver bedrifts vekst og fremdrift.

Plus har utviklet effektive og velprøvde løsninger for kunnskapsformidling.  Felles for alle er at de - som alt annet vi gjør - alltid har sin basis i den overordnede strategien og målsetningene du som kunde har satt deg. Og gjerne i kombinasjon med andre aktiviteter som støtter opp om disse, for eksempel samlinger.

 

Formen på opplæringsaktivitene er tilnærmet ubegrensede. Vi lager for eksempel alt fra enkle opplæringsfilmer, digitale kurs, fysiske interaktive kurs og Masterclasses. Vi kan skreddersy et formidlingsopplegg eller intergrere i plattformene dere bruker, f.eks Motimate.

 

Og sist men ikke minst - flere og flere har etter hvert begynt å oppdage hvilken fantastisk kilde intern opplæring er til å synliggjøre for omverdenen hva man stor for som bedrift (eller «employer branding» om du vil). I Plus er vi derfor opptatt av å holde disse to tankene i hodet samtidig, og gripe tak i mulighetene og synergiene som oppstår når vi fokuserer på menneskene.